Inger Schoonderbeek Hansen

Lektor

Profile photo

Inger Schoonderbeek Hansen

Lektor

  • Institut for Kommunikation og Kultur - Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning
  • Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur
Postaddresse:
Jens Chr.Skous Vej 4 6
1481, 556
8000
Aarhus C
Danmark
Postaddresse:
Jens Chr. Skous Vej 2
1485, 338
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: jysis@cc.au.dk

Telefon: +4587163162

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1970: Født i Bergen op Zoom, Nederland.

1995: Bosat i Danmark siden 1995; gift, mor til 2 børn (2004 & 2006).

 

Ansættelser

01.02.2015-31.08.2018: Afdelingsleder på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

2012-2014: Uddannelsesfagudvalgsleder (UL) for Nordisk Sprog og Litteratur, Viking studies, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi.

2010- : Ansat som lektor v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk Institut, Institut for Æstetik og Kommunikation med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk) og undervisning på UFU'et Nordisk; desuden forskning og formidling.

2005-2009: Ansat som adjunkt v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk Institut (01.04.2005-30.06.2007 på deltid (22/37); fra 01.07.2007-31.12.2009 på fuldtid) med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog og undervisning på Nordisk Institut; desuden forskning og formidling.

2000-2005: Ansat som forskningsassistent henholdsvis forskningsadjunkt v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.

1997-2000: Ansat som ph.d.-stipendiat v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

1995-1997: Projektansat v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

1995-2006: Ansat som freelance oversætter v/ABC-Sprog, Århus.

 

Deltagelse i udvalg, bestyrelser mv.

Eksterne organisationer

01.01.2013-31.12.2019: Medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab (repræsentant for Danske Universiteter).

01.01.2017-31.12.2019: Medlem af Dansk Sprognævns Bestyrelse.

01.01.2013-31.12.2016: Medlem af Dansk Sprognævns Fagråd for retskrivning.

 

2004-2012: Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Leksikografer i Danmark (LEDA, jf. http://www.leksikografer.dk).

 

AU-organisationer

01.02.2015-3101.2020: Studienævnsrepræsentant, Institut for Kommunikation og Kultur.

01.02.2015-31.01-2018: Formand for Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomis Uddannelsesnævn (UN).

01.02.2015-28.02.2018: Ledelsesrepræsentant i Arbejdsmiljøudvalg Nobel og Trøjborg.

01.09.2012-31.01.2018: Ledelsesrepræsentant i Husudvalget i Nobelparken.

01.02.2013-31.07.2013 + 01.02.2018-31.08.2018: Medlem som uddannelsesfagudvalgsleder (UL) for Forretningsudvalg Institut for Kommunikation og Kultur.

2012-2014: UL-medlem for UFU'et for Nordisk, Viking studies, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi.

2012-2014: UL-medlem for Studienævnet på Institut for Æstetik og Kommunikation (IÆK).

2012-2014: UL-medlem for Arbejdsmiljøudvalget Nobel og Trøjborg.

2012-2014: UL-medlem for Husudvalget Nobelparken.

2010-2012: VIP-medlem Nordisk Instituts Studienævn/UFU'et for Nordisk, Viking studies, Begivenhedskultur & Oplevelsesøkonomi.

2005-2012: Mødeindkalder, ordstyrer for sproglærersektionen på Nordisk Institut.

 

Ph.d.-bedømmelser

forår 2015: Formand for bedømmelsesudvalg af Katrine Thisted Petersens ph.d.-afhandling Udviklingen af inkorporation fra gammel-dansk til moderne dansk - fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk.

 

Undervisning, kurser, vejledning, supervision mv.

1999- : Kurser på bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (inkl. EVU), bl.a. i alle discipliner på sprogmodulet (Morfologi & syntaks, Sproglig tekstanalyse, Sprogvidenskabelige emneområder og Sprogbrugsanalyse), emner inden for sproglig variation (dialektologi, sociolingvistik, dansk som andetsprog mv.), sproghistorie (1600-tallet, Holberg, H.C. Andersen, leksikografi mv.), sprogpædagogik (bl.a. danskfaget), sprognormering (sprogsociologi, sprogrigtighed mv.).

2005- : Vejledning af studerende på bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (inkl. EVU), bl.a. mindre skriftlige opgaver, bachelorprojekter og specialer.

2006: Kursus i nederlandsk for Sprogbroen, København.

2012-2018: Underviser på Danskfagets didaktik, det sproglige perspektiv (AU-Arts' Underviserprofil, tværgående kandidatfag, 3. semester), sammen med kolleger fra de ‘litterære’ og ‘mediemæssige’ perpektiver.

 

Uddannelse

2015: Lederkursus, Arts, Aarhus Universitet.

2014: Arbejdsmiljø, basiskursus.

2012-2013: Lederkursus, Arts, Aarhus Universitet.

2005-6: Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter, Aarhus Universitet.

2002: Ph.d. i dansk med afhandlingen Rigssprogstendenser kontra dialektalt præg i udvalgte retstekster fra 1600-tallet (jf. publikationslisten).

1996: Sommerschool i Linköping, Sverige.

1996: Cand.phil. i dansk (meritoverført) og cand.mag i humaniora (ækvivalensbedømt) fra Aarhus Universitet.

1995: Kandidat i “Skandinavistik”, skandinaviske sprog og kultur med dansk som hovedfag, fra Universiteit van Amsterdam, Nederland (Doctoranda (Drs.)) (inkl. 1 års ophold som udvekslingsstuderende (Erasmus stipendiat) ved Aarhus Universitet, Nordisk Institut).

Publikationer

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Hansen, I. S. (red.), Hougaard, T. T. (red.) & Petersen, K. T. (red.) sep. 2017 Nordisk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Bind 16).

Goderåd

Hansen, I. S. 2 maj 2016 EDO: Ebbas Danske Ordbog. Fahl, L. K., Jacobsen, B., Jacobsen, H. G., Jørgensen, B. & Jørgensen, M. K. (red.). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, s. 73-75 3 s.

Fællesdanske og dialektale ord i Jysk Ordbog

Hansen, I. S. 1 dec. 2015 I : LexicoNordica. 2015, 22, s. 77-97 21 s.

jord (7 spalter, 1 helsideskort)

Schoonderbeek Hansen, I. 15 mar. 2015 Jysk Ordbog. Århus, 7 s.

Henning Bergenholtz: – Fratrædelse

Schoonderbeek Hansen, I. mar. 2013 I : LEDA-nyt. 55, s. 31 31 s.

Ordforbindelsers semantik. Forbindelser med ligge, lægge i Den Danske Ordbog og Jysk Ordbog: paper fremlagt ved NFL-konferencen "Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger", København, 16.1.2009-18.1.2009.

Schoonderbeek Hansen, I. 11 feb. 2013 16 s.

14. møde om udforskningen af dansk sprog

Schoonderbeek Hansen, I. (red.), Hougaard, T. T. (red.) & Widell, P. (red.) 2013 Aarhus: Nordisk / Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 522 s. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog; Nr. 14).

Gode ord er bedre end guld: Festskrift til Henrik Jørgensen

Hougaard, T. T. (red.), Widell, P. (red.), Borchmann, S. (red.), Togeby, O. (red.) & Schoonderbeek Hansen, I. (red.) 2013 Aarhus: Aarhus Universitet. 540 s.

Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I. 2012 (Afsendt) Opslagsværker - en håndbog. Pálfi (ASB), L-L. & Leroyer (ASB), P. (red.). 15 s.

Leksikon over ordbøger og leksika.: (Anmeldelse af) Loránd-Levente Pálfi, under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm, 2. udgave, København: Frydenlund 2010.

Schoonderbeek Hansen, I. nov. 2011 I : LEDA-nyt. Nr. 52, s. 25-31 7 s.

Jysk, ømål, rigsdansk mv.: Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk - Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen

Arboe, T. (red.) & Schoonderbeek Hansen, I. (red.) 25 feb. 2011 Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. 402 s.

Livslange indsatser: – om arbejdet hen imod Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I. 25 feb. 2011 Jysk, ømål, rigsdansk mv.: Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk: Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I. (red.). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, s. 299-316 18 s.

Småt er godt!: - om diminutiver her og der

Schoonderbeek Hansen, I. & Farø, K. dec. 2010 I : Maal og Maele. 33. årgang, 3, s. 7-11 5 s.

Så skal alle folk ha' risengrød: - lidt mere om jul: julemad

Schoonderbeek Hansen, I. dec. 2010 I : Ord og Sag. 30, s. 39-47 9 s.

Rapport fra EURALEX 2010 i Leeuwarden, Nederland

Schoonderbeek Hansen, I. nov. 2010 I : LEDA-nyt. 50, s. 11-14 4 s.

Den lille forskel?: Diminutiven i tre  germanske systemer - set fra dansk

Schoonderbeek Hansen, I. & Farø, K. 2009 I : MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. s. 137-147 11 s.

Ib-igen (10 spalter, 1 helsideskort, 4 spaltekort)

Schoonderbeek Hansen, I. 2009 Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 10 s.

Jubilæumsanmeldelse: Niels Åge Nielsen (1913-1986): De jyske Dialekter. Gyldendal, København 1959. 163 sider.

Schoonderbeek Hansen, I., Sørensen, V. & Arboe, T. 2009 I : Danske Studier. 2009, s. 181-184 4 s.

Jysk mellem øst og vest: - dialekten i Them sogn

Schoonderbeek Hansen, I. 2009 I Mund og Bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. Hovmark, H., Sletten, I. S. & Gudiksen, A. (red.). København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, s. 289-302 14 s.

Multi-Word Units in Monolingual Scandinavian Dictionaries: Report from a Symposium  in Copenhagen 16th-18th January 2009

Schoonderbeek Hansen, I. 2009 Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 7 s. (Lexicographica - International Annual for Lexicography, Bind 25/2009).

NFL Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger

Schoonderbeek Hansen, I. 2009 I : LEDA-nyt. 47, 2 s.

Verbumparret ligge og lægge

Schoonderbeek Hansen, I. 2009 I : MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. s. 173-184 12 s.

Århusiansk – byens sprog før og nu

Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I. 2009 Århushistorier: Fra bjerget til byen · 4. Borchmann, S., Iversen, S., Kunøe, M. & Stounbjerg, P. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, Bind 4, s. 71-85 15 s.

Jysk Ordbog: Rapport fra en digital ordbog

Schoonderbeek Hansen, I. 2008 10 s.

Danske tingbøger ud fra en dialektologisk synsvinkel

Schoonderbeek Hansen, I. 2007 I : Nordiska texter och undersökningar 30: Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt.. 30, s. 73-87 15 s.

Rigsmål i en dialektordbog: om redaktionen af ordet hvad

Schoonderbeek Hansen, I. 2007 Rapport fra 8. Nordiske Dialektologkonference. Arboe, T. (red.). Århus: Peter Skautup Centret for Jyk Dialektforskning, s. 173-180 8 s.

hvad, hvadfor, hvadsen, hvadtid

Schoonderbeek Hansen, I. 2007 Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, s. 7 spalter, 3 spaltekort, 1 helsideskort 7 s.

høkkeri - hølmandsflaske: (9 spalter, 1 helsideskort, 3 spaltekort)

Schoonderbeek Hansen, I. 2007 Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 9 s.

Åbydialekt i 1890'erne: om Danmarks første sociolingvist, Anker Jensen

Schoonderbeek Hansen, I. 2007 I : Ord og Sag. 27, s. 19-27 9 s.

8. Konference om Leksikografi i Norden - Sønderborg 2005

Hansen, I. S. 18 okt. 2005 I : LEDA-Nyt 39. s. 26-29 3 s.

Jysk Ordbog - Fortid, nutid og fremtid

Hansen, I. S. 18 okt. 2005 I : LEDA-Nyt 39. s. 17-19 2 s.

1.humle-humstre (23 spalter, 9 spaltekort)

Inger 2005 Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk).

Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog: Gyldendals Røde Ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, København 2004.

Hansen, I. S. 2005 I : LEDA-Nyt 39. s. 23-30 8 s.

O sallingmo'l.: Anmeldelse af Jens Ejsing: Sallingmålet. Lydlære, grammatik, faste udtryk.

Hansen, I. S. 2005 I : Ord og Sag. s. 41-48 8 s.

Netværk

Nordic Colloboration on Language Variation Studies

Schoonderbeek Hansen, I.

01/01/201031/12/2012

Presseklip

Salling kommune: Husstandsomdelt informationsavis mht. kommunesammenlægningen af Salling-kommunerne + Skive kommune

Inger Schoonderbeek Hansen

06/02/2006

1 mediebidrag

IQ: kom tæt på de kloge hoveder

Inger Schoonderbeek Hansen

13/03/2012

1 mediebidrag

IQ - kom tæt på de kloge hoveder

Inger Schoonderbeek Hansen

13/03/2012

1 element af mediedækning

For en 10'er blandet: Magasin, primært magasin lavet af frivillinge ved Mediehuset Aarhus

Inger Schoonderbeek Hansen

15/08/2012

1 mediebidrag

Aktiviteter

Århusiansk før og nu: Foredrag på baggrund af Århushistorier

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
4 nov. 2010

Århusiansk før og nu

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
28 okt. 2010

ph.d.-bedømmelsesudvalg (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Formand)
6 dec. 201420 mar. 2015

iLEX-workshop

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
27 jan. 201128 jan. 2011

Uddannelsesfagudvalg for Nordisk sprog og litteratur, Vikingstudies, Begivenhedskultur og Oplevesesøkonomi (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Formand)
15 aug. 201231 jan. 2015

The vernacular of Aarhus: Speech at N’CLAV GRAND MEETING 2011 Gothenburg, August 22nd-25th

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
25 aug. 2011

TV2 Østjyllands program om Aarhus Universitet: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
15 aug. 2011

Sproglig variation i Danmark

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
2 dec. 2010

Sproglig variation i Danmark

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
4 feb. 2011

Seminar om undervisning i sprog på Nordisk Institut (AU)

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
28 okt. 2010

Rundvisning: Studerende dansk fra Estland, Tartu

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
10 maj 2012

Rundvisning studerende Erasmus Hogeschool, Brussel, Belgien: Introduktion til dansk/jysk dialektologi & dialekt leksikografi

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
29 mar. 2007

Rigsmål i en dialektordbog: – om redaktionen af ordet hvad

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
16 aug. 2006

Rapport af Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 15 (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
1 jan. 201530 jun. 2015

Paneldebat om interskandinavisk sprogforståelse

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
18 sep. 2017

Ordforbindelsers semantik.: Forbindelser med ligge, lægge i Den Danske Ordbog og Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
18 jan. 2009

Nye ord i dansk

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
12 apr. 2011

Nordisk Institut, Aarhus Universitet (Forlag)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
1 feb. 2010 → …

Nordisk Institut, Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
1 feb. 2010 → …

Nordisk Institut, AU (Forlag)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
15 jun. 2013

Nordisk Institut (Forlag)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
5 jan. 201115 aug. 2011

Nordisk Institut (Forlag)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
aug. 2011

Møderne om udforskningen af dansk sprog

Schoonderbeek Hansen, I. (Arrangør)
13 okt. 201614 okt. 2016

MUDS 12 (Møde om Udforskningen af Dansk Sprog)

Schoonderbeek Hansen, I. (Arrangør)
9 okt. 200810 okt. 2008

LEDA-nyt (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
15 nov. 20045 nov. 2010

LEDA-nyt (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
31 okt. 200815 nov. 2009

LEDA-nyt (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
15 apr. 2012

Kausative og ikke-kausative verbumpar: ligge, lægge

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
9 okt. 2008

Jysk Ordbog: kritisk gennemlæsning af afsnittene hænge, høloft-høns

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
17 aug. 200714 sep. 2007

Jysk Ordbog: Fortid, nutid, fremtid

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
18 apr. 2005

Jysk Ordbog: - Rapport fra en digital ordbog

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
23 maj 2007

Jysk Ordbog (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Fagfællebedømmer)
22 apr. 2014

Jysk Ordbog (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Fagfællebedømmer)
1 dec. 201518 dec. 2015

Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi. (Forlag)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
10 okt. 201431 aug. 2015

Hyr en sproghaj: Glæden ved sproget; om sproglig variation i Danmark

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
12 okt. 2011

Göteborg Universitet (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
1 jan. 201031 dec. 2012

Færøernes Forskningsråd (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
16 mar. 201530 apr. 2015

Forskningens Døgn, Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
22 apr. 2010

Forskningens Døgn, Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
23 apr. 2010

Forskningens Døgn - Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
22 apr. 2010

Forespørgsel til Jysk Ordbog: ligge/lægge-lå/lagde-ligget/lagt

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
29 jan. 2008 → …

Efteruddannelse for gymnasielærere (Dansklærerforeningen): Sprogsociologi

Schoonderbeek Hansen, I. (Oplægsholder)
26 okt. 2005

EURALEX 2010

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
jul. 2010

Den lille forskel. Diminutiven i forskellige germanske sprog set fra dansk

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
10 okt. 2008

Deltagelse i temaaften hos Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
2 okt. 2017

De danske dialekter

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
1 dec. 2011

Danskfagets Didaktik: Udtænkning & planlægning af profilfag

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
maj 2011nov. 2011

Danske talesprog (Tidsskrift)

Schoonderbeek Hansen, I. (Fagfællebedømmer)
14 sep. 2016

Danske dialekter

Schoonderbeek Hansen, I. (Foredragsholder)
3 sep. 2008

Dansk Sprognævn (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
1 feb. 201331 jan. 2016

Dansk Sprognævn (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
1 feb. 201331 jan. 2016

Dansk Sprognævn (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
1 feb. 201731 dec. 2019

Danmark (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
24 apr. 200425 apr. 2012

DK-CLARIN (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Medlem)
20092011

Besvarelse af forespørgsler om (jysk) dialekt

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
20092010

Besvarelse af 6 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
1 jan. 200931 dec. 2009

Besvarelse af 6 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
2 jan. 20066 feb. 2006

Besvarelse af 4 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
1 jan. 200831 dec. 2008

Besvarelse af 12 forespørgsler om hovedsagelig jyske dialekter

Schoonderbeek Hansen, I. (Rådgiver)
15 feb. 200528 jun. 2005

Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Oplevelsesøkonomi, Viking Studies og Begivenhedskultur (Ekstern organisation)

Schoonderbeek Hansen, I. (Formand)
1 feb. 201531 jan. 2016

Folkemål og dialekter i Aaby / Aabyhøj i slutningen af 1800 tallet og frem til i dag: Bl.a. beskrivelse af Danmarks første sociolingvist Anker Jensen og Århus-regionalsprog

Schoonderbeek Hansen, I. (Deltager)
24 feb. 2009

8. Nordiske Dialektologkonference

Schoonderbeek Hansen, I. (Arrangør)
15 aug. 200619 aug. 2006

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (Begivenhed)

Schoonderbeek Hansen, I. (Redaktør)
1 jan. 201715 aug. 2017

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Petersen, K. T. (Arrangør), Schoonderbeek Hansen, I. (Arrangør), Hougaard, T. T. (Arrangør)
13 okt. 201614 okt. 2016

15. Møde om udforskning af dansk sprog

Schoonderbeek Hansen, I. (Arrangør)
9 okt. 2014

14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS)

Schoonderbeek Hansen, I. (Arrangør)
11 okt. 201212 okt. 2012