Lars Damberg

Laboratoriefuldmægtig

Lars Damberg
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

 

Jeg arbejder som laborant og er dagligt beskæftiget med biologisk forskning i lager- og museumsskadedyr. Derudover deltager jeg i pesticidafprøvninger med bekæmpelse af div. skadedyr, samt økologiske feltundersøgelser af mitter i forbindelse med udbrud af Bluetongue i Danmark i 2007/08. Senest har jeg været meget involveret i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge effekten af ozon på overlevelse af lagerskadedyr. I tilknytning til lagerskadedyrområdet, undersøger jeg eksportkorn mm. for karantæneskadedyr, hvor der kræves et plantesundhedscertifikat. Udstedelsen sker i samarbejde med Plantedirektoratet. Derudover instruerer jeg studerende ved øvelser og kurser i biologisk bekæmpelse på DJF´s biologiuddannelse samt bacheloruddannelsen i jordbrug ved Århus universitet. Imellem de daglige arbejdsopgaver er jeg også aktiv engageret i vedligeholdelse og eftersyn af laboratoriets klimastyrede rum (CTS anlæg) for insekter samt forskellige mindre udviklingsopgaver i forbindelse med opstart af forskningsprojekter.

ID: 6054