Jakob Gaardbo Nielsen

Ph.d.-stipendiat, Ph.d.-studerende

Jakob Gaardbo Nielsen

Profil

Jeg er ph.d.-studerende på 4+4 ordningen ved Aarhus Universitet (Graduate School, Arts) med projektet Beskidte penge og falske mennesker: Finans og litteratur i England og Frankrig, 1797-1895. Med projektet giver jeg et historisk fundament til den udbredte mistillid til finanssektoren, som populære film såsom The Wolf of Wall Street og The Big Short, er moderne eksempler på, gennem et komparativt studie af litterære repræsentationer af økonomi og finans i det nittende århundrede. Jeg argumenterer for, at den moderne finanskapitalismes tilblivelseshistorie ikke kan forstås alene ud fra økonomisk teori og økonomisk historie, ligesom det moderne litteraturbegreb, og ikke mindst romanen som form og genre, har en vigtig parallel i de moderne finansielle institutioners historie. Penge beror, ligesom litteratur, på tillid, sociale koder og politiske strukturer, og former menneskers liv på utallige måder; måder, der især bliver synlige når det sociale, politiske og økonomiske liv forstyrres af kriser, kriminalitet eller hastig udvikling. Derfor er det nødvendigt at analysere pengenes sociale liv fra flere vinkler på et historisk informeret grundlag, der ikke er blind for de implicitte forbindelser mellem sprog, historie og penge.

Vis alle (6) »

Vis alle (12) »

ID: 85752961