Søren Klit Lindegaard

Specialkonsulent

Søren Klit Lindegaard
Se relationer på Aarhus Universitet

Primære arbejdsopgaver:

  • Sekretariat for Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (http://medarbejdere.au.dk/strategi/ufes/)
  • Aarhus Universitets strategi, herunder implementering og opfølgning
  • Tværgående analyseopgaver og beslutningsoplæg for universitetsledelsen
  • Udarbejselse af præsentationer, oplæg og artikler til rektor
  • Ranking og bibliometri (http://www.au.dk/om/profil/ranking/)

ID: 10965714