Uffe Jørgensen

Centerleder CBIO, seniorforsker

Uffe Jørgensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

»

Koordinering af regionale og nationale myndighedsopgaver i relation til næringsstoftab fra landbruget. Det vil sige sikring af sammenhæng mellem DJF’s arbejde med forberedelse og evaluering af fx Vandmiljøplaner, Vandrammedirektiv og VVM-redegørelser

»

Udvikling og forbedring af metoder til beregning af næringsstoftab fra landbruget

»

Monitering af næringsstoftab via drænvand over lange tidsperioder

»

Miljøpåvirkning fra golfbaner

»

Biomasse til energi, herunder

 

º

Dyrkning af flerårige energiafgrøder, fx pil, elefantgræs og sorrel

 

º

Beskyttelse af grundvand med flerårige energiafgrøder

 

º

Udnyttelse af afgrøder til biogas

»

Energi i økologisk Jordbrug

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6740