Magnus Møller Ziegler

Ph.d.-stipendiat, Ph.d.-studerende

Magnus Møller Ziegler

Profil

Jeg arbejder bredt set med tysk filosofi i det 19. århundrede, og mere snævert er det især receptionen af Hegel, som interesserer mig. Jeg er både interesseret i den politisk-institutionelle reception af Hegel (dvs. den preussiske stats forhold til hegelianismen) og den filosofihistoriske reception såvel internt i den hegelianske skole som uden for den. Mere specifikt handler mit PhD-projekt om forholdet mellem venstrehegelianismen og Karl Marx' Das Kapital, og jeg vil forsøge at argumentere for, at Marx ikke brød med venstrehegelianismen i 1844-48, men at hans skift til politisk økonomi tværtimod var det mest venstrehegelianske træk ved ham.

 

Mere bredt inkluderer mine forskningsinteresser bl.a.

  • Tysk idealisme
  • Tysk filosofi i det 19. årh. generelt
  • Klassisk politisk filosofi
  • Karl Marx, især i venstrehegeliansk perspektiv
  • Marxismens idé- og udviklingshistorie
  • Friedrich Engels som selvstændig tænker
  • Antik filosofi, især Artistoteles
  • Samfundsvidenskabelig videnskabsteori og -filosofi
  • Institutionalisering af tankesystemer

Vis alle (2) »

Vis alle (5) »

ID: 108495679