Karoline Blaabjerg

Adjunkt

Karoline Blaabjerg
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mine forskningsaktiviteter er centreret om mineralfordøjelse, -absorption, -omsætning, -udnyttelse og -behov med særlig fokus på fosfor til grise. Forskningen omhandler fordøjelighedsforsøg og anvendelsen af mave- og ileumfistulerede grise, hvor fordøjelsen af næringsstoffer i forskellige dele af mave-tarmkanalen undersøges. Min forskning omfatter også ernæringsmæssige effekter af enzymer (f.eks. fytase) og foderprocessering såsom varmebehandling, støbsætning og fermentering i relation til produktion og miljø. Én af hovedinteresserne er at øge nedbrydningen af fytat og lavere inositol fosfater i foderet før udfodring og i grisens mave-tarmkanal med henblik på at reducere udskillelsen af fosfor. Endvidere omhandler mit arbejde undersøgelser af elektrolyt- og næringsstoftransport over tarmepithelet ved hjælp af Ussing kammer teknikken. 

ID: 3748