Carina Jørgensen

Ph.d.-stipendiat

Carina Hildebrandt Jørgensen

Profil

Jeg arbejder i mit ph.d. projekt med mastitis hos malkekøer med et særligt fokus på smitsom og kronisk mastitis. Jeg samarbejder med kommercielle malkekvægsbesætninger, der har malkerobotter og Herd Navigator. Herfra får jeg data vedrørende forskellige mastitis indikatorer, bl.a. LDH. Formålet med projektet er at udvikle modeller til at udpege køer med subklinisk mastitis og forudsige sandsynligheden for at medicinsk behandling af koen vil have gavnlig effekt. Derudover arbejder jeg med at kvantificere ydelsestabet i forbindelse med mastitis for at kunne beskrive sygdommens økonomiske konsekvenser mere nøjagtigt i den enkelte besætning.  

Vis alle (2) »

ID: 45214706