Psykologisk Institut

Riikka Pauliina Svane

Ph.d.-studerende

Riikka Pauliina Svane

Forskningsområder

Profil

Formålet med mit PhD projekt er at undersøge, hvorvidt kønsspecifikke forskelle i den måde forældrene taler om fortidige begivenheder med deres børn forekommer mellem mødre og fædre i Denmark, hvor fædre deltager aktivt i børneopdragelsen på linje med mødre. Eftersom de fleste studier indenfor 'reminiscing style' har fokuseret på mødre i lande, hvor mødre fungerer som primære omsorgsgivere, kan dette projekt belyse, hvorvidt reminiscing er et kønsspecifikt fænomen til fordel for kvinder, som de tidligere studier har foreslået, eller om 'reminiscing style' afhænger af den tid og det engagement forældrene invester i børneomsorg.

ID: 101792070