DPU

Gertrud Lynge Esbensen

Postdoc

Gertrud Lynge Esbensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

I mit ph.d. projekt undersøger jeg hvordan sygeplejestuderende lærer teknologiforståelse gennem deres uddannelse. Jeg har lavet feltarbejde på Institut for Sygepleje på Professionahøjskolen Metropol og blandt sygeplejestuderende i klinikforløb på et hospital i hovedstadsområdet. I sidstnævnte feltarbejde har jeg dels fokuseret på hvordan studerende helt grundlæggende lærer om kliniske teknologier de møder i deres klinikforløb. Men jeg har særligt beskæftiget mig med hvordan studerende lærer at indgå i og prioritere professionelt i teknologisk medierede hverdagspraksisser i afdelingerne. 

Jeg har været på to måneders miljøskifte i 2014 ved University of North Carolina, Chapel Hill hvor jeg har besøgt professor Dorothy Holland.

Vis alle (13) »

ID: 32602375