Anne Mette Emdal Navntoft

Bibliotekar

Anne Mette Emdal Navntoft
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

  • Kontaktbibliotekar for Institut for Agroøkologi, Institut for Fødevarer og Institut for Husdyrvidenskab på lokationerne Foulum, Flakkebjerg og Aarslev
  • Betjening og servicering af DCA bibliotekets kunder - sikker drift
  • Profilering og synliggørelse af biblioteksfunktionen
  • Undervisning i information literacy
  • Vejledning i brug af bibliotekets databaser og e-journals
  • Pure rapportør og validator for Institut for Fødevarer
  • Scientometri og forskningsmåling
  • iThenticate superbruger
  • Medlem af AUL Materialeudvalg

 

ID: 1592