Heidi Grønbæk

Laborant

Heidi Grønbæk
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Laboratoriefunktioner:
- Måling af gasemission fra husdyrgødning
- Vådkemiske analyser, bl.a. af husdyrgødning
- Analyser af jordvand
- Praktiske forsøgsopstillinger/forsøgsplanlægning
- Databehandling af fremkomne resultater
- Validering og optimering af udstyr

Administrationsfunktioner:
- Indkøb af kemikalier og forbrugsvarer
- Indhentning af tilbud, indkøb af apparatur
- Formidling af resultater
- Kvalitetsovervågning
- Udarbejdelse af metodevejledning

ID: 663493