Thomas Palmelund Johansen

Ph.d.-studerende

Thomas Palmelund Johansen

Profil

I mit Ph.d. projekt undersøger jeg det såkaldte maskinspørgsmål i 1820ernes og -30ernes England. Projektet befinder sig i krydsfeltet mellem økonomisk idéhistorie og videnskabs- og teknologihistorie.

Projektet undersøger hvordan indførelsen af maskiner i manufakturen og i landbruget blev legitimeret. I denne kontekst synes ideen om ’nyttig viden’ at være nært forbundet med en forestilling om økonomisk og moralsk samfundsmæssig fremskridt. Jeg er i denne forbindelse særligt interesseret i forbindelserne mellem politisk-økonomisk teori og ideen om ’nyttig viden’ i diskussionerne omkring indførelsen og opfindelsen af maskiner, samt oprettelsen af de såkaldte Mechanics’ Institutes, som er projektets centrale case.

Projektet søger at bidrage med nye perspektiver på de historiske relationer mellem viden og værdi, og således til den moderne vidensøkonomis idéhistorie.

ID: 48059617