DPU

Om DPU

Mia Herskind

Administrativ medarbejder

Mia Herskind
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mia Herskind er lektor, ph.d. Hun er tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, kultur og forandring. Mia forsker i børn og voksnes væren og tilblivelsesprocesser i forskellige institutioner og typer af interventioner. Erfaringsdannelsers utematiserede,  prærefleksive
kropslige-sanselige og affektive sider er et gennemgående tema i Mias forskning. Hendes aktuelle forskning vedrører

1. Forsøg med Læring i Bevægelse er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet gennemføres i et samarbejde med mellem  SDU, KU og IUP, Århus Universitet.  Mia Herskind (IPU, AU)  og Charlotte Svendler Nielsen (NEXS, KU)
er ansvarlige for den kvalitative del af undersøgelsen. 

Undersøgelsens mål er at få viden om forhold, der har betydning for at bevægelse, dans og fysisk aktiviet i daginstitution (0-6 årige), skole, gymnasium og erhvervsskole skaber bedre læringsmiljø og bedre læringsmuligheder.

2.  Lærerstuderendes arbejde med relationskompetence og nærvær.

Undersøgelsens mål er at få viden om hvordan arbejde med opmærksomhedsudviklende aktiviteter, bevidst nærvær og relationskompetence bidrager til lærerstuderendendes professionelle  erfaringsrepertoire, faglige og relationelle kompetencer og trivsel i arbejdet? I alt 60 studerende deltager i projektet.

Undervisning:

Mia underviser på både kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi og på Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik i først og fremmest fænomenologisk filosofi og metode, i social læringsteori og
i Intervention i et fænomenologisk og social læringsteoretisk perspektiv.

Uddannelse

Mia er uddannet cand. pæd. psyk. og cand. scient og er ph.d. med afhandlingen'Kroppen og idrætten i børns samvær. Om børns kropslige og sociale kompetencer'. Hun har en efteruddannelse i eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi. Har haft orlov fra DPU med ansættelse som PPR-psykolog med fået erfaringer med både det udredende og konsultative psykologarbejde i kommunalt regi.

ID: 32133504