Aage Michelsen

Professor emeritus

Aage Michelsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Uddannelse:

 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1965

Stillinger:

 • 1966 Ansættelse ved Handelshøjskolen, Aarhus
 • 1996 Professor i skatteret

Titler, priser, etc.:

 • 2002 Magnusprisen

Andre aktiviteter:

 • 1983-1997 Næstformand i Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd
 • Medlem af ægtefællebeskatningsudvalget i 1984
 • Medlem af forretningsudvalget for Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • Medlem af personskatteudvalget i 1992 og generationsskifteudvalget i 1998
 • Generalrapportør til International Fiscal Association's skattekongres i London i 1998 om emnet "Tax Treatment af Corporate Losses" med deltagelse af 34 nationalrapportører
 • Medlem af skatteretsrådet
 • Medlem af the Academic Committeee of the Association of European Tax Law Professors
 • 2001-2002 Medlem af the Committee of Tax and Internationalization
 • Koordinator for den skatteretlige forskningsgruppe, Handelshøjskolen, Aarhus
 • Censor ved Aalborg Universitet og Syddansk Universitet
 • Medlem af redaktionsudvalget til Nordisk Tidsskrift for selskabsret
 • Medlem af redaktionsudvalget for Årbog for nordisk skatteforskning
 • Medlem af redaktionsudvalget for Tidsskrift for skatter of afgifter
 • Holder foredrag for en række organisationer
 • Rådgiver for advokat- og revisionsfirmaer

 

 

Forskningsområder

Vis alle (191) »

Vis alle (49) »

ID: 32282595