Steffen Werner Hansen

Seniorforsker emeritus

Steffen W Hansen
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

Mit forskningsområde er adfærd og velfærd hos farmmink. På baggrund af minkens adfærd og fysiologiske stress-reaktioner måles minkens velfærd i det konventionelle produktionssystem og under alternative indhusningsforhold,  herunder betydningen af f.eks. bur-størrelse, bur- kompleksitet, antal mink pr. bur og muligheden for beskæftigelse. Derudover udvikles og evalueres forskellige test til måling af minkens reaktionsmønster. Disse test bruges dels eksperimentelt til f.eks. vurdering af minkens biologiske behov og dels ude i praksis til f.eks. karakterisering af minkens temperament. Desuden undersøges, hvordan forskellige management rutiner, fodringsintensiteter samt foderets sammensætning påvirker minkens velfærd og produktivitet.

ID: 5396