DPU

Laila Colding Lagermann

Ekstern lektor

Laila Colding Lagermann
Se relationer på Aarhus Universitet

Laila Colding Lagermann er ansat som ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring, hvor hun er tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet og Læring. Laila er uddannet lærer (2000), har bl.a. arbejdet som lærer i forskellige skole- og dagbehandlingstilbud og er cand. pæd. i pædagogisk psykologi (2008). I sit ph.d.-projekt undersøger Laila, marginaliserende og overskridende læring med særligt fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund i henholdsvis en dansk og en svensk udskolingsklasse. 

Kernekompetencer i nøgleord:

Læring, marginalisering, etnicitet

Profil

Min forskning er baseret på teoretisk informerede empiriske analyser hentet fra unge 9. klasses elever med anden etnisk baggrund end dansk/svensk fra to skoler; en dansk og en svensk. Mine analyser fokuserer på samfundsmæssige og lokale betingelser, såvel som betydningen af disse betingelser for de deltagende unges (med)læring. (Med)læring fra marginale positioner indebærer såvel marginaliserende læring, det vil sige kriser og dilemmaer, som udvidende/overskridende læring, hvilket indebærer kollektive kampe med disse dilemmaer og overskridelse af dem.

 

Dette såkaldte dobbelt-perspektiv understreger vigtigheden i at forskningen fokuserer på både marginaliserende og overskridende aspekter ved læring, fordi de begge åbner op for nye handlemuligheder af relevans for praksis.

ID: 33273