Tina Vammen

Institutsekretær

Tina Vammen

Profil

Arbejdsopgaver:

  • PURE – hjælp til at oprette og rette profilsider/publikationer
  • IDM/PURE - opsætning/rettelser af personer i IDM/PURE 
  • Webshop – hjælp til opsætning af webshop
  • Hjælp til bestilling af rejser (Foulum)
  • AURUS - hjælp til rejseafregninger (Foulum)
  • Hjælp til elektronisk journalisering i Scanjour/Captia (Foulum)
  • Ferie- og fraværsregistrering i PROMARK samt vejledning af medarbejdere
  • Diverse opgaver ifm. modtagelse af nye medarbejdere og studerende 
  • Diverse fællesopgaver for instituttet såsom indkøb, opsyn med kopirum, kalenderbookning, bestilling af forplejning samt diverse ad-hoc opgaver

 

ID: 107795481