Om instituttet

Marie Kristine Warming

Specialestuderende

Marie Kristine Warming

Profil

Habitatvalg hos giraffer (Giraffa camelopardalis tippelskirchi) og elefanter (Loxodonta africana) i Maasai Mara, Kenya et sammenlignende studium

Projektet har til formål at skulle kortlægge giraffers udbredelse i Maasai Mara, Kenya. Ud fra deres udbredelse vil deres valg af habitattype blive bestemt. Derefter vil deres udbredelse og valg af habitat blive sammenlignet med elefanterne i Maasai Mara, for at undersøge evt. konkurrence mellem disse arter.

ID: 104206836