Carsten Berthelsen

Laborant

Carsten Berthelsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg har været ansat ved DJF siden år 2000, og mine nuværende arbejdsopgaver for Institut for Husdtrbiologi og Sundhed ved gruppen Integrativ fysiologi er følgende:

  • Autoanalyser:  Indkøring, metodevalidering, analysering af plasma/serum/urin, enzymmåling, metabolit, immunologiske målinger.
  • Fluorescensmålinger: Mælkeprøver og plasmaprøver.

Tidligere arbejdsområder:

  • ELISA:Diverse cytokiner, IgA IgM IgG, osteocalcin, HPTH
  • Flow-injektionanalyser (FIA)
  • Prøveudtagninger i kvægstalden
  • In Vitro stimulering
  • Bakterologiske undersøgelser

Kendskab til:

  • Hæmacytometer
  • Flowcytometri

Kursus i:

  • Excel 2

ID: 2912