Tina Dahl Møllegaard

Assistent

Tina Dahl Møllegaard
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Ansat som assistent i sekretariatet siden marts 2002.

Mit arbejde består primært af:

  • Affaldshåndtering. Jeg er én af 5 affaldsansvarlige i FOOD-Årslev. Varetager kemikaliehåndtering og mærkning, samt forsendelse af farligt gods/affald.
  • Superbruger på kemikaliedatabasen Toxido. Udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger, opretter stoffer og produkter og servicerer slutbrugere på webdelen.
  • Arbejdsmiljørepræsentant i FOOD-LAMU. Dækker primært alle kontorarbejdspladser i FOOD – geografisk i både Årslev og Foulum, hvor jeg bl.a. varetager de ergonomiske opgaver. Bidrager til opdatering af handlingsplaner samt opfyldelse af mål, samt handling på fysisk og psykisk APV mv.
  • Sikkerhed. Tilrettelægger/arrangerer relevante førstehjælpskurser til afholdelse for personalet i FOOD-Årslev. Varetager opdatering og servicering af hjertestarter. Opdaterer sikkerhedsinstruktion/alarmeringsinstruktion.
  • Varetager de praktiske ting omkring FOOD’s Gæstehus i Årslev. Klargøring og tjek op på værelser/Gæstehuset før/efter studerende/gæster ophold i huset. Varetager udlevering af nøgler til Gæstehusets værelser samt opdatering af Gæstehus-informationsfolder.
  • Diverse administrative opgaver.

ID: 31861930