Steen Henrik Møller

Seniorforsker

Steen Henrik Møller
Se relationer på Aarhus Universitet

Tillidsrepræsentant (TR) for JA, DDD, og IDAved Institut for Husdyrvidenskab. Stedfortrædenden fællestillidsrepræsentant for alle AC ved Science & Technology. Medlem af Lokal-, Fakultets- og Hovedsamarbejdsudvalg.

Profil

Forskning i betydningen af indhusning (haller, bure, redekasser, vandingssystem mm.) og pasning (opsyn, fodring, håndtering, strøning mm) for sundhed, velfærd og produktion af minken ((Mustela Vison). Som hjælp til minkavleren udvikles redskaber til styring af produktionen på kort og mellemlang sigt. Planlægning og styring af den daglige drift støttes gennem sammenstilling af forsøgsmæssig viden og praktiske erfaringer til farm management systemer med fokus på minkbesætningens sundhed, velfærd og produktion. Planlægning og styring af minkfarmen fra år til år, omfatter videnopbygning gennem farmforsøg , og vurdering af produktionen og behovet for ændringer. Arbejder desuden med udvikling af metoder til vurdering af produktionsforholdenes betydning for minkenes sundhed og velfærd og anvendelse af disse metoder i produktionsstyringen. Resultatet stilles til rådighed for avlere, konsulenter, dyrlæger m.fl. i form af koncepter og redskaber til velfærdsvurdering, produktions-, og sundhedsstyring i specifikke produktionsperioder, eller hele den årlige produktionscyklus.

Vis alle (98) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 5402