Anne-Dorte Bruun Nielsen

Lektor

Anne-Dorte Bruun Nielsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Administrative hverv:

Administrativ leder af den juridiske deltidsuddannelse siden 1997. Dette indebærer planlægning af undervisning, samt ansvar for de eksternt ansatte lærere, der er tilknyttet deltidsuddannelsen.

Medlem af Udvalget for Forskningsbaseret Efter- og Videreuddannelse.

Formand for Forskningsevalueringsudvalget.

Andre hverv:

Konsulent og udreder for bl.a. Nordisk Embedsmands Komité, Erhvervsministeriet og Forbrugerstyrelsen vedrørende forskellige projekter gennem de seneste ca. 17 år

Medlem med sagkundskab i forbrugerspørgsmål af Erhvervsankenævnet siden 1998

Undervisning; aktuelt:

Misligholdelseslære (bacheloruddannelsen).
Forbrugerret (kandidatuddannelsen).

Links:

Forbrugerstyrelsen.

 

 

Vis alle (35) »

Vis alle (29) »

ID: 2137