Psykologisk Institut

Rikke Strømgaard

Ph.d.-studerende

Rikke Strømgaard

Forskningsområder

Profil

Beskrivelse af Ph.d. projektet:
Interaktionen mellem PPR's erkendelseskulturer og barnets vej gennem udredning og intervention.
Projektet vil, på baggrund af objektorienteret transformationsteori, undersøge de erkendelsesmæssige konsekvenser forbundet med operationaliseringen af psykologens interventionsmetoder i PPR praksis, dvs. hhv. overvejende psykometrisk eller konsultativ. Den empiriske del af projektet består af deltagende observationer ved netværksmøder, ojektive mål for barnets adfærd (målt på SDQ) samt semistrukturerede interviews af lærere, samt PPR psykologer.

Vis alle (1) »

ID: 44235890