Martin Bjerring

It-medarbejder

Martin Bjerring
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er uddannet landbrugsteknikker og har arbejdet flere som kvalitetsrådgiver.
Jeg arbejder i flere projektgrupper, der arbejder med integrationen af on-line sensorteknologi, der muliggør en mere optimal overvågning og forudsigelse af dyrs helbredsstatus med henblik på at forbedre managementprocedurer.  Mit primære arbejde er datastrukturering og indsamling af data og kvalitetssikring af data. Jeg har stor erfaring i arbejde med data fra kvægdatabasen, automatiske malkesystemer og i det hele taget data fra kvægbesætninger. Jeg har faglige kompetencer inden for malkning, mælkekvalitet, mastitis og carry over test i forbindelse med prøveudtagning.

Opgaver

  • Udvikling og konstruktion/opsætning af forsøgsteknisk udstyr.
  • Dataudtræk fra kvægdatabasen og fra automatiske malkesystemer.
  • Data validering/organisering af forsøgsdata i SAS +R
  • Databaseadministration og kvalitetskontrol af data fra kvægforsøg både intern og eksternt herunder Kvægbrugets Forsøgscenter
  • Udvikling af programmer til forsøgsopgørelser, styringslister, alarmlister og diverse hjælpefunktioner. Primært programmeret i SAS.
  • Rådgivning og vejledning i programmering i SAS SQL-databaser
  • Datahåndtering fra databaser MY-SQL, MS-SQL, Oracle, Interbase  m.fl.
  • Excel, Access,  
  • Kvægbrugsfaglig viden /projekter inden for især malkekvalitet, mastitis, inline målinger og prøveudtagning herunder carry over test 

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 3428