DPU

Nana Clemensen

Adjunkt

Nana Clemensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forsker i bl. a. børneliv og studieliv med afsæt i sprogligt-etnografiske metoder.

Ph. d. i pædagogisk antropologi. cand. Mag. i Dansk fra KU 2004 med sidefag i Kultursociologi og Sprog- og kulturmødestudier. 

I min forskning anvender jeg sprogligt-etnografiske metoder og teorier om børns socialisering, dannelse og skoling, som jeg kombinerer med diskurs- og magtteoretiske analyser af hverdagssprog mellem børn, forældre, lærere og andre aktører. Jeg har igennem flere år studeret hverdagslige socialiseringspraksisser blandt 6-12 årige børn og deres familier og lærere i et zambiansk landsbysamfund, på tværs af formelle og uformelle læringsrum.

Pt. undersøger jeg sammen med lektor Lars Holm academic literacy-erfaringer og praksisser blandt studerende på kandidatuddannelserne i hhv. Pædagogisk Antropologi og Anthropology of Education and Globalization (AEG). Projektet forventes afsluttet i 2017.

Herudover forsker jeg pt. i børns sproglige og sociale navigation på tværs af hjem, institution og byens offentlige arenaer med afsæt i en større andelsboligforening på Vesterbro i København. Projektet indgår i det såkaldte "Kvartersprojekt" sammen med ca. ti andre etnografiske forskere med fokus på børne-, familie- og institutionsliv på Vesterbro (http://pure.au.dk/portal/da/projects/kvartersprojektet--en-undersoegelse-af-boerneliv-i-et-koebenhavnsk-boligkvarter(08641cc6-1e91-42b1-9a4a-a49cc63316e8).html.)

Jeg er tilknyttet kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, såvel som den engelsksprogede kandidatuddannelse Anthropology of Education and Globalisation (AEG).

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32128702