Merete Edelenbos

Lektor

Merete Edelenbos
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mit forskningsområde er centreret omkring forskning i frugt og grønt i relation til råvarekvalitet, dyrkningsforhold, lagring, forarbejdning og færdigvarekvalitet. Inden for dette område forsker jeg i de kemiske stoffers betydning for produkternes spisekvalitet, herunder kvalitet af økologisk dyrkede produkter. Jeg har særlig ekspertise indenfor postharvest lagring og forarbejdning samt kemisk analyse af aroma- og smagskomponenter og naturlige farvestoffer. I mit arbejde har jeg forsket i kvalitetsaspekter af grønne ærter, broccoli, blomkål, hvidkål, gulerod, tomat, spinat, babyleafsalat og kernefrugt. Min forskning foregår i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og fødevaresektoren og formidles gennem publikationer, foredrag samt undervisning på Aarhus Universitet.

 

Rodfrugters smag og gastronomiske egnethed

Formålet med projektet er at at indsamle historisk viden om brug af rodfrugter i det danske og nordiske køkken, at kortlægge smagsvariation og gastronomisk egnethed i danske rodfrugter, at undersøge betydning af sæson, anvendelsestidspunkt og håndtering for råvarens smag samt at forstå samspillet mellem råvarens smagskomponenter og smag og gastronomisk egnethed. Projektet bidrager til at skabe ny viden om rodfrugters smag og gastronomiske kvalitet, hvilket er en forudsætning for at udvikle nye, innovative fødevarer med høj og differentieret kvalitet til glæde og inspiration for de danske kokke og forbrugere.  I projekter dyrkes og undersøges smag og gastronomisk egnethed i jordskok, gulerødder og rødbede. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og gennemføres i samarbejde med frøleverandører, gartnere, kokke og professionelle smagsdommere. Projektperioden er: 2009-2011. Se mere på hjemmesiden www.gourmetroots.dk

 

Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt

Formålet med projektet er at udvikle nye metoder og systemer til pakning af frisk frugt og grønt, som giver branchen mulighed for at udvikle forarbejdede fødevareprodukter med stor værditilvækst, høj spisekvalitet og lavt spild i distributionskæden. Den store udfordring i projektet ligger i at udvikle nye pakkemetoder og -systemer ud fra et naturvidenskabeligt grundlag og at omsætte ny viden til simple løsninger, som umiddelbart kan anvendes i branchen. Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt en bred kreds af frugt- og grøntproducenter og følgeindustrier. Projektperioden er: 2008-2012.  Se mere på hjemmesiden www.friskpak.dk

 

Cool Snacks

Formålet med projektet er at udvikle sunde snack-koncepter til børn og unge i alderen 10-16 år baseret på analyser af de fysiske, individuelle, sociale og kulturelle faktorer, som påvirker målgruppens snack-adfærd. Projektgruppen består af en række forskere fra Aarhus Universitet repræsenteret ved MAPP centeret, Institut for Information og Medievidenskab, Historisk Afdeling, Afdeling for Filosofi, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Klinisk Socialmedicin, Institut for Fødevarekvalitet samt fra Teknologisk Institut, Emballage og Transport. Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FØSU-programmet) samt en bred kreds af erhvervspartnere. Projektperioden er: 2008-2012.  Se mere på hjemmesiden www.coolsnacks.dk

ID: 6506