Arne Nis Jensen

Afdelingsleder

Arne Jensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Arbejdsområder

Studieadministration

Skemalægning af kandidatkurser

Lokalebooking 

Survey Xact superbruger 

Efter- og Videreuddannelse

ID: 10141474