DPU

Charlotte Mathiassen

Lektor

Charlotte Mathiassen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsområder:

Kvinders afsoningsforhold i danske fængsler

Spor af barndommens mobning i voksenlivet/Voksnes erindringer om barndommens mobning.

Mandlige fangers tilværelse i fængslet og tilværelsen herefter.

Relationer mellem fanger og betjente.

Vejledning i fængsler.

Udforskning af samarbejdskultur i fængsler.

Uddannelse for indsatte i danske fængsler.

Spor af barndommens mobning i voksenlivet/Voksnes erindringer om barndommens mobning

Profil

Charlotte Mathiassen er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik. 

Fra 2013 - 2017: Uddannelsesleder ved uddannelsen i pædagogisk psykologi, Institut for uddannelse og pædagogik.  Charlotte Mathiassen er autoriseret klinisk psykolog efter ansættelse i amtslig børne- og familierådgivning samt det lukkede behandlingsfængsel ’Anstalten ved Herstedvester’. Ph. D graden er erhvervet på Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Før ansættelse som adjunkt var Charlotte Mathiassen ansat som forsker og projektleder under justitsministeriet i Oslo. Fra 1993-2005 har Charlotte Mathiassen været redaktør og ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Psykologisk Set.

Forskningsprofil

Charlotte Mathiassen forsker i fangers læring og aflæring af livskompetencer under afsoning (habilitering, rehabilitering og de-habilitering). Herunder sociale relationer interne mellem fanger og relationer mellem fanger og betjente. Med afsæt i en kontekstuel og tværkontekstuel forståelse af fanger og deres oplevede mulighedsrum har Charlotte Mathiassen været særligt optaget af, hvordan de tidligere, de aktuelle og de potentielle livsrum og muligheder samt begrænsning bliver medproducerende for, hvordan fanger kan leve, udvikle og til tider afvikle kompetencer i tilværelsen. Gennemgående i forskningen er at forstå fangerne handlinger og grunde hertil som intimt forbundet med tilværelsen i øvrigt. I de senere år har Charlotte Mathiassen været engageret i at introducere et kønsperspektiv  i den danske fængselsforskning med udgangspunkt i udforskningen af kvindelige fanger som en minoritet i danske fængsler.

 Endvidere forsker Charlotte Mathiassen i voksnes erindringer af barndommens mobning og hvordan mobning i barndommen kan få betydning i voksenlivet. Her trækker Charlotte Mathiassen ligeledes på en – i bred forstand – kulturpsykologisk, kontekstuel og tværkontekstuel forståelse af mennesker, deres erindringer og deres måde at håndtere fortid, nutid og fremtid på. Det er her bundet op i temaet mobning, og er udforsket i en større kvalitativ undersøgelse af voksne som beretter om barndommens erfaringer (jf. www.wxbus.dk).

Charlotte Mathiassen er tilknyttet forskningsgruppen eXbus og forskningsprogrammet Diversitet og Læring.

 

Undervisning

Charlotte Mathiassen har erfaring med undervisning fra fængselsskoleniveau til ph.d. niveau. På Institut for Læring varetages primært undervisning på kandidat uddannelsen i pædagogisk psykologi. Endvidere fagansvar på modul 3 og tidligere modul 5. Aktuelt uddannelsesleder på uddannelsen i pædagogisk psykologi og underviser på modul E samt specialevejleder.  Charlotte Mathiassen dækker tematikker indenfor udviklingspsykologi, social psykologi, personlighedspsykologi, intervention, kvalitativ metode og læring.

Vis alle (36) »

Vis alle (53) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32133878