Klaus Mors Kristensen

Uddannelsessupporter

Klaus Mors Kristensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Teammedlem i ”Teamet for systemsupport, akkreditering og ledelsesinformation”

Ansvarlig for uddannelsesakkrediteringer - herunder prækvalifikation - på Aarhus BSS

Projektleder på en række uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS

Institutionsakkreditering - herunder ansvarlig for udarbejdelse af årlige statusrapporter samt 5-årlige uddannelsesevalueringer på Aarhus BSS

Statistik og ledelsesinformation

Ansvarlig for timetællingsopgørelse på Aarhus BSS

Ansvarlig for STÅ-kvalificering - herunder samarbejde med Aarhus BSS Økonomi og institutterne om kvalificering af STÅ-prognoser 

STÅ-kontrol

Kvalitetssikring af kursuskatalog for bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi og erhvervsøkonomi (soc.) under Det Økonomiske Studienævn

Har desuden deltaget i arbejdsgrupper/netværk om bl.a. ledelsesinformation, evalueringsnetværk undervisningsevaluering på AU

ID: 20085191