DPU

Lis Hemmingsen

Emerita

Lis Hemmingsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Undersøgelse af vejlederfunktionen på VUCèr, Københavns Amt. april 2001- december 2001
Medvirken til kvalificering af kursusledere på Dansk Kommunalkursus i forbindelse med ændring af fællesdelen. 2001
Medvirken i dataindsamling af sammenhængen mellem de studerendes praksis og deres deltagelse i cand.pæd. studiet i matematik, fysik og kemi. Undervisningsministeriet.
Ekstern evaluator af EU-projektet Atlass (Supporting Adult Learners to Achieve Succes) under Sokrates programmet, fra april 1998 til september 1999. Projektets formål er at undersøge og udvikle metoder og materiale til at understøtte voksnes læring og deltagere i projektet er National Foundation for Educational Research in England and Wales, Landesinstitut für Schule und Weiterbildung & Institut National de Recherce Pedagogique.
Endvidere var jeg fra september 1993 til januar 1995 projektleder på en del af et projekt, der havde til opgave at udvikle det estiske erhvervsuddannelsessystem. (DEVS, Development of Estonian Vocational System). Delprojektet havde som mål at udvikle en curriculum model for erhvervsuddannelsessystemet. Projektet blev finansieret af Østpuljen og foregik i Estland sammen med samarbejdspartnere fra det Estiske Undervisningsministerium samt fire estiske erhvervsskoler. Danmarks erhvervspædagogiske Læreruddannelse.
Endvidere var jeg fra september 1993 til januar 1995 projektleder på en del af et projekt, der havde til opgave at udvikle det estiske erhvervsuddannelsessystem. (DEVS, Development of Estonian Vocational System). Delprojektet havde som mål at udvikle en curriculum model for erhvervsuddannelsessystemet. Projektet blev finansieret af Østpuljen og foregik i Estland sammen med samarbejdspartnere fra det Estiske Undervisningsministerium samt fire estiske erhvervsskoler.
Siden 1996 har jeg skrevet artikler om uddannelsesforhold i forbindelse med landeartiklerne i Den Store Danske Encyclopædi, og har skrevet ca. 60 artikler.

ID: 32128810