Ann Britt Brandi Krog

Projektleder, Projektkoordinator

Ann Britt Brandi Krog

Profil

Ansvarsområder

  • Projektleder på projekt PRIMA (2017-): Tidlig og præcis opsporing af prostatakræft i almen praksis med nye biomarkører og multiparametrisk MR-skanning (PRIMA) 

  • Projektleder på projekt ProCaRis II (2016-): Effekten af anvendelsen af en genetisk test for livstidsrisiko for prostatakræft på diagnostik af prostatakræft i almen praksis 

  • Videnskabelig assistent på Akkreditering af almen praksis, delprojekt 2 og 5 (2016- 2017)

 

Uddannelse

  • Cand.scient.san. (2009)
  • Sygeplejerske (2001)

 

Erhvervserfaring

  • Konsulent for tværsektorielt samarbjede ved Hospitalsenheden Vest, staben Kvalitet og Udviklingsafdelingen, Holstebro og konsulent ved staben Strategi og Plan, Herning (2014-2015)
  • Udviklingskonsulent, Thisted kommune (2013-2014)
  • Udviklingskonsulent, Holstebro kommune (2011-2012)
  • Projektmedarbejder, Holstebro kommune (2011)

ID: 95869129