Juridisk Institut

Torsten Iversen

Dr. jur., Ph.D., LL.M., Professor

Torsten Iversen
Se relationer på Aarhus Universitet

Administrative hverv:

Medlem af Det juridiske Studienævn.

Anden virksomhed: 

Voldgiftsdommer.
Formand for Det Finansielle Virksomhedsråd / Det Finansielle Råd fra 01.01.2003 til 30.06.2014, udpeget af Erhvervs- og Økonomiministeren / Erhvervs- og Vækstministeren
Medlem af Procesbevillingsnævnet, 2006-2009.
Medlem af bestyrelsen for Det danske Selskab for Byggeret fra 2002
Medlem af bestyrelsen for Jurist- og Økonomforbundets Forlag fra 2002
Medlem af redaktionskomiteen for T:BB (Tidsskrift for Bolig- og Byggeret) fra 2000
Medlem af Det Rådgivende Udvalg ved Center for Pensionsret, Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fra 2009-2013.
Medlem af faggruppe 20 (retsvidenskab) under Forsknings- og Innovationsstyrelsens program for udvikling af den bibliometriske forskningsindikator, fra 2008.
Medlem af referencegruppe vedr. betænkning om de nordiske landes forbehold over for CISG del II, 2008-2009.

Undervisning:

Aftaleret
Entrepriseret
Erstatningsret
Finansieringsret
Forsikringsret
Konkurs
Kreditor- og omsætningsbeskyttelse
Obligationsret (misligholdelseslæren)

Vis alle (102) »

Vis alle (55) »

Vis alle (2) »

ID: 18364