Bent Borg Jensen

Seniorforsker emeritus

Bent Borg Jensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Arbejdsområdet omfatter forskning inden for den mikrobielle omsætning i foder og fordøjelseskanal hos enmavede husdyr (svin og fjerkræ) med speciel fokus på smågrise og slagtesvin. Min forskning koncentrerer sig om at studere, hvorledes forskellige fodringsstrategier påvirker det mikrobielle økosystem i mave-tarmkanalen, og hvilken betydning det har for grisens produktionsresultater, grisens sundhed og for udviklingen af zoonotiske bakterier som Salmonella. Målet med arbejdet er at finde egnede fodringskoncepter, der styrker grisenes naturlige tarmflora, så grisene kan produceres uden brug antibiotiske vækstfremmere og store mængder kobber og zink.

Arbejdet koncentrerer sig for tiden om, hvorledes organiske syrer, probiotika, planteekstrakter og fermenteret vådfoder påvirker det mikrobielle økosystem i mave-tarmkanalen og grisenes produktionsresultater, udvikling af in vitro metoder til kvantificering af den mikrobielle fermentering i forskellige afsnit af mave-tarmkanalen, og studier over hvilken betydning foderforarbejdningen (formaling, varmebehandling og pelletering) har på det mikrobielle økosystem i mave-tarmkanalen og hermed for muligheden for udviklingen af zoonotiske bakterier.

Anvendte teknikker: Anaerob mikrobiologi herunder isolering og karakterisering af strengt anaerobe bakterier. In vitro metoder til kvantificering af den mikrobielle fermentering i forskellige afsnit af mave-tarmkanalen. Mikrobiologiske analyser af foder og tarmprøver ved brug af ikke selektive og selektive dyrkningsmedier. Salmonella bestemmelse i foder og tarmprøver. Måling af mikrobiel aktivitet (ATP og AEC). Måling af mikrobielle fermenteringsprodukter (gasser, ammoniak, kortkædede fedtsyrer (SCFA), indoler og fenoler). Slagte-, produktions- og fordøjelighedsforsøg med grise.

 

Vis alle (434) »

Vis alle (8) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 744