DPU

Bettina Buch

Cand.mag., Ekstern lektor

Bettina Buch
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Fra februar 2010 i gang med et Ph.d.-projekt på Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Jeg arbejder med projektet  "Literacy i erhvervsuddannelserne med særligt henblik på overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser"

I projektet første del analyserer jeg nogle af de literacyformer, der forekommer i udvalgte erhvervsuddannelser. I projektets andel del undersøger jeg, hvordan disse kan introduceres i danskundervisningen i grundskolen.

Jeg baserer min literacyopfattelse på en antagelse om, at literacy i en undervisningssituation kan betragtes gennem en domæneoptik, jeg har udviklet på baggrund af bl.a. Hetmar, Gee, Barton og Hamilton. I mine analyser arbejder jeg med udgangspunkt i Hallidays systemfunktionelle lingvistik, SFL. Dertil benytter jeg mig af genreteorier med udgangspunkt i Martins genreteori i kombination med et mere retorisk funderet genrebegreb.

Anden del af projektet hviler delvist på de samme teorier, men i tillæg hertil teorier om design-based research og game-based-learning.

Mine kompetenceområder er

  • Literacy og literacydidaktik
  • Sprogdidaktik, sprogteori og sprogudvikling, herunder især Systemisk Funktionel Lingvistik
  • Diskursteori og diskursanalyse
  • Genreteori og genreanalyse
  • Genrepædagogik

 

Vis alle (7) »

Vis alle (11) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 200414