Institut for Statskundskab

Jonas Gejl Pedersen

Cand.Soc, Samfundsfag og Historie, Videnskabelig assistent, Ph.d.-studerende

Jonas Gejl Pedersen

Forskningsområder

Profil

Jeg er specialiseret i studiet af russisk udenrigspolitik. Min forskningsdagsorden fokuserer pt. på implementeringen af, hvad jeg definerer som Ruslands disruptive udenrigspolitik. Jeg har netop indleveret ph.d.-afhandlingen The Russian Quest for Ontological Security, der undersøger Kosovo- og Ukrainekrisens rolle for rekonstruktionen af Ruslands postsovjetiske nationale identitet. Afhandlingen forventes forsvaret 15. marts 2019. 

 

Forskning

Min forskning fokuserer primært på to aspekter af russisk udenrigspolitik. (I) Det første aspekt fokuserer på den dynamiske sammenhæng mellem national identitet og udenrigspolitik i Rusland efter den kolde krig. Især hvordan russiske eliter bruger udenrigspolitiske kriser til, at rekonstruere national identitet og efterfølgende ændre udenrigspolitikken. (II) Det andet aspekt fokuserer på, hvordan Ruslands udenrigspolitik udvikler sig i en stadig mere disruptiv retning. Disruptiv dækker her over min tese om, at russiske beslutningstagere ud fra en betragtning om utilstrækkelige ressourcer til at indfri egne udenrigspolitiske målsætninger fokuserer på, at forhindre andre stater i at indfri deres. Således er den disruptive udenrigspolitik udtryk for en næstbedste-strategi. Jeg fokuserer særligt på, hvordan disruptiv udenrigspolitik implementeres (f.eks. via mobilisering af pro-russiske grupperinger) i de postsovjetiske stater.


Presse & foredrag

Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i interview eller foredrag om russisk udenrigspolitik. For danske gymnasier henviser jeg til foredraget "Tre forklaringer på Ruslands udenrigspolitik", som er særligt tilpasset gymnasieelever (For mere information se: Gymnasieforedrag). Foredrag og interviews kan afvikles på dansk og engelsk. 

  

Opdateret CV kan findes her: Curriculum vitae

 

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 84287121