Nicholas John Hutchings

Seniorforsker

Nicholas John Hutchings
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg beskæftiger mig overvejende indenfor to forsknings områder. Det første er produktion og kvæl-stofkredsløb i jordbrugssystemer og er hovedsageligt forbundet med udviklingen af FASSET farm modellen (http://www.fasset.dk/). I den forbindelse specialiserer jeg mig i husdyrernæring, afgræs-ning og ammoniakfordampning.

Det andet område er anvendelse af modeller til at opskalere fra mark eller landbrugs niveau til re-gionalt eller nationalt niveau. Arbejdet sigter mod at gøre forskningsresultaterne mere anvendelige for beslutningstagere i de danske ministerier og i EU.

ID: 934