Kiril Manevski

PhD, Postdoc

Kiril Manevski

Profil

Kiril Manevski er en ung forsker med PhD i Agroøkologi (plante og jord), MSc i remote sensing, og også miljøingeniør. Hans primære forskningsfokus er det vand og kvælstof cyklus ved mark- og regionalt skalaer og proces-baserede modellering af (agro) økosystemer. Nu undersøger han udbytte fordele ved af optimerede landbrugssystemer, der involverer nye enårige og flerårige afgrøder, i forhold til konventionelle systemer, samt de miljømæssige konsekvenser af deres vækst i forhold til jordens nitrat- dynamik, -udvaskning og gasformige nitrogenoxid emissioner. Forskningen integrerer markdata med procesbaseret modellering og mål for udvikling og forbedring af agro-økosystemer, der er ressource effektivt til at producere store mængder biomasse i Danmark. Arbejdet er en del af BIOVALUE SPIR strategisk platform for innovation og forskning i værditilvækst fra biomasse. Kiril Manevski er også involveret i forskning og kursusundervisning i Kina inden for Sino-Danish Center for Education and Research, som er han involveret i Danida-finansierede “Building Stronger Universities” projekt med KNUST i Ghana.

Vis alle (39) »

ID: 44238369