Henrik Tvermoes

Bibliotekar

Henrik Tvermoes
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

• Som kontaktperson til Juridisk Institut er undervisning i juridisk informationssøgning, samt anskaffelse af litteratur og adgang til licenser inde for det juridiske fagområde fokusområde.

• Medlem af materialevalgsgruppen på BSS. Vi koordinerer adgang til primært elektroniske ressourcer inden for de relevante BSS-fagområder.

• Involveret i projektarbejde med fokus på bedst mulig udnyttelse og indretning af det fysiske rum i biblioteket.

 • Med i peers-projekt, hvor vi arbejder med at udbrede kendskabet til bibliotekets services blandt de studerende.

ID: 32283886