Troels Nørager

Lektor

Troels Nørager
Se relationer på Aarhus Universitet

Uddannelse, ansættelser og valgte poster

1975Bifagseksamen i Russisk, Aarhus Universitet
1982Bifagseksamen i Kristendomskundskab
1982Cand.theol. fra Aarhus Universitet
1982Ansat som undervisningsassistent og adjunktvikar ved Institut for Etik og Religionsfilosofi, Aarhus Universitet
1983-85Kandidatstipendiat ved Institut for Etik og Religionsfilosofi, herunder studieophold hos Jürgen Habermas i Frankfurt
1985-89Adjunkt i Religionspsykologi ved Institut for Praktisk Teologi, Aarhus Universitet
1988Tildelt fellowship fra American Council of Learned Societies, anvendt på et halvt års studieophold i Princeton (Princeton Theological Seminary)
1989-2000Lektor i Religionspsykologi ved Institut for Praktisk Teologi (senere Institut for Kirkekundskab), Aarhus Universitet
1996Dr.theol., Aarhus Universitet

2000-

2003-

2005-

Lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Institut for Systematisk Teologi

Prodekan

Ph.d.-skoleleder

Forsknings- og undervisningsområder

  • Undervisning: Etik og religionsfilosofi; religionspsykologi
  • Forskning: Forholdet mellem teologi og psykologi; menneskesyn; religionspsykologi; metaforteori; religion og kærlighed; religion og demokrati

Anden akademisk virksomhed

  • Deltager i De Danske Forskningsråds evaluering af forskningen i Letland.
  • Censor ved Danmarks Pædagogiske Universitet
  • Medlem af Societas Ethica
  • Medlem af Editorial Board for The International Journal for the Psychology of Religion
  • Medlem af redaktionen for Religionsvidenskabeligt tidsskrift

Medlemskab af styrende organer, råd, bestyrelser, mv.

1990Formand for Det Teologiske Studienævn
1992-2000Medlem af Det Teologiske Fakultetsråd
1993-1997Formand for Det Teologiske Fakultets Internationale Udvalg
1998-2002Tillidsrepræsentant, herunder medlem af Universitetslærernes bestyrelse (Dansk Magisterforening)

Forskningsområder

Vis alle (94) »

Vis alle (21) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 18406