DPU

Helle Rabøl Hansen

Ekstern lektor

Helle Rabøl Hansen
Se relationer på Aarhus Universitet

Helle Rabøl underviser på efteruddannelseskurser for lærere og pædagoger om mobning og udstødelsesprocesser. Gæsteforlæser på lærer- og pædagogseminarer.

Helle Rabøl Hansen underviser på modul 4 og 5 i Pædagogisk Psykologi på DPU.

Forskningsområder

Profil

Helle Rabøl Hansen er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1998.

Helle Rabøl Hansen har beskæftiget sig med mobning som fagområde siden 1998. Først som juridisk fuldmægtig i Børnerådet og senere som sekretariatsmedarbejder i Børns Vilkår. I 2005 var hun medstifter af praksis netværket: AMOK, AntiMObbeKonsulenterne.

Helle fik tildelt ph.d.-graden i 2011 med afhandlingen: "Lærerliv og elevmobning".

Øvrige fagområder: FN Konventionen for Barnets Rettigheder, Børnekonventionen / Børn som part i forvaltningssager / skolelovgivning / Børn i skilsmisser

ID: 32134146