Anne-Marie Bach

Fuldmægtig

Anne-Marie Bach

Profil

Projektaktiviteter omkring Research Data Management, med deltagelse af alle universiteter, tilhørende bibliotker, Nationalbiblioteket samt Rigsarkivet om udvikling af en Reasearch Data Management Guide, en aktivitet under Det Nationale Data Management Forum. Jeg er tovholder for den del der vedrører Forskningsintegritet- og etik. 

ID: 40581851