Anne-Marie Bach

Fuldmægtig

Anne-Marie Bach

Profil

Projektaktiviteter omkring Research Data Management, med deltagelse i DM Forum, i DeIC aktiviteter i samarbejde med alle universiteter, tilhørende biblioteker, Det Kgl. Bibliotek samt Rigsarkivet om udvikling af Reasearch Data Management herunder en DM Guide, en aktivitet under Det Nationale Data Management Forum.incl. den del der vedrører Forskningsintegritet- og etik. 

ID: 40581851