Julie Therese Christensen

cand.scient. i jordbrug, natur og miljø, Ph.d.-studerende, Studerende