DPU

Jon Dag Rasmussen

Ph.d., Postdoc

Jon Dag Rasmussen

Profil

Jeg er uddannet kandidat i pædagogisk antropologi fra DPU, Aarhus Universitet i 2010, og fik i 2017 min ph.d. i Sociologi fra Aalborg Universitet. Mit forskningsarbejde har gennemgående centreret sig omkring forhold mellem mennesker og den fysiske verden, vi bebor. Jeg har lavet feltarbejde blandt unge byboere i New York City (kandidat-speciale), ældre og såkaldt ’socialt udsatte’ mennesker (to forskningsprojekter udført som videnskabelig medarbejder i den humanitære fond, Ensomme Gamles Værn) og arbejdet længerevarende blandt upåagtede og usædvanlige ældre byboere i København (ph.d.-projekt). Herigennem har jeg været optaget af at udforske hverdagslivets variationer, som de kommer til udtryk blandt mennesker i storbysammenhænge. Min metodiske tilgang er etnografisk, og analytisk trækker jeg på et bredt felt af erkendelser fra både social- og samfundsvidenskab, filosofi, litteratur og kunst. Teoretisk er jeg primært rundet af fænomenologisk beslægtede og efter-fænomenologiske ideer, og er optaget af mulighederne i filosofiske retninger som Spekulativ Realisme og Objektorienteret filosofi.

Mit nuværende forskningsprojekt er en etnografisk baseret undersøgelse af hverdagslivet, som det tager sig ud blandt gamle mennesker med erhvervet sansesvækkelse (hørelse og/eller syn).

Vis alle (20) »

Vis alle (18) »

Vis alle (1) »

ID: 112672503