Palle Bo Madsen

Professor

Palle Bo Madsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Aktuel undervisning/eksamen
Formueret
Konkurrenceret
Markedsføringsret
Immaterialret

Aktuelle administrative hverv
Daglig administrator for JurForsk (Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram)
Formand for Praksisudvalget på Aarhus Universitet (Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis)
Medlem af Akademisk Råd på BSS (Business and Social Sciences)
Medlem af Institutforum på Juridisk Institut

Aktuel anden virksomhed
Voldgiftsdommer siden 1996
Formand for Teleklagenævnet siden 2005
Medlem af Konkurrenceankenævnet siden 2012
Medlem af redaktionskomitéen for Juristen siden 2007

Nogle tidligere hverv
Prorektor for Aarhus Universitet 1990-2002
Næstformand for Aarhus Universitets Forskningsfond 1990-2006
Dekan for det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1989-1990
Formand for Norges Forskningsråds evalueringspanel for retsvidenskabelig forskning i Norge 2009
Ekspertmedlem af "KoF11 Quality and Renewal" ved Uppsala Universitet 2011

Kst. landsdommer i Vestre Landsret 1991-1992
Formand for Erhvervsministeriets Ejendomsomsætningsudvalg 1999-2002
Sagkyndigt medlem af udvalget til udarbejdelse af "ABService 2003" 1998-2003
Medlem af Procesbevillingsnævnet 2000-2003
Formand for Ankenævn for Biler 2007-2013

Vis alle (58) »

Vis alle (118) »

ID: 15535