Helle Sindal

HR-Supporter

Helle Sindal
Se relationer på Aarhus Universitet

Træffetid

Mandag-torsdag 9-14.30.
Fredag 9-14.00.

Arbejdsområde

Sekretær for dekanatet og sekretariatschefen
* Diverse sekretærfunktioner for dekan og sekretariatschef
* Tilrettelæggelse af og udsendelse til diverse møder, herunder Samarbejdsudvalget (HFSU), Sikkerhedsudvalget og Sikkerhedsgrupperne
* Diverse ad hoc opgaver
Sekretær for sikkerhedsudvalget

Studieadministrative opgaver
* Administration i forbindelse med eksamensklager og ankekommissioner
* Administration af censorvirksomheden herunder censorformandskaber, udbetaling af censorhonorar/censorrejser
* Ajourføring af censorlister

Økonomiadministrative opgaver
* Anvisning og arkivering vedr. diverse fællesbevillinger

Opgaver i forbindelse med Aarhus Universitets Forskningsfond

Interne opgaver
* Post, journalisering, ferieregnskab, sygelister m.v.
* Ajourføring og vedligeholdelse af oplysninger vedrørende sammensætning af råd og udvalg under Fakultetet
* Administration og udlejning af Fakultetets gæsteboliger i Nobelparken

Administration iforbindelse med valg til de styrende organer

ID: 7516