Anette Vandsø

ph.d.

Anette Vandsø

Min forskning handler generelt om vores samtids og samtidskunstens brug af teknologier, materialiteter og medier. Jeg har især forsket i lyd, lydkunst, eksperimenterende musik, samtidsmusik og værker som handler om eller bruger naturen som materiale. 

Reconfiguring nature. I et samarbejde mellem Aarhus Universitet og ARoS Aarhus kunstmuseum forsker jeg i vores foranderlige forhold til naturen og hvordan kunsten gennem tiderner har tematiseret dette forhold. Jeg har særligt fokus på værker, som har naturen som sit materiale og sit indhold. 

Tidligere projekter

 

"En Verden i Lyd" er et post doc projekt støttet af FKKs særlige Sapere Aude Eliteforsk-program. Projektet handler om samtidskunst og især i den rolle som lydteknologier og medier spiller i værkerne. Hvordan bruger samtidskunstens værker teknologier til at 'tale om' eller undersøge emner i samtidskulturen -f.eks. den digitale kultur eller klimaforandringer? Kort sagt: hvordan kan et samtidskuntværk være med at til at give os et nyt sprog om klimaforandringer? Eller om Tjernobyl-ulykken? Eller 9/11? Eller om det faktum at vores Iphones og computere, potentielt set, konstant kan lytte til alt vi gør.  En del af projektet består derfor i at udvikle på selve mediebegrebet, herunder begreber som intermedialitet og medialitet. Et delmål for projektet har været at skabe internationele forskningsnetværk: Det Nordiske Netværk for Forskning i Lydkunst og den internationale konference Sound Art Matters 1-4 juni, 2016. Se omtale af projektet her: http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/forsker-i-lydkunst-modtager-27-millioner-kr/

 

I mit ph.d-projekt Musik og udsigelse som var støttet af det Frie Forskningsråd, undersøgte jeg avantgardekunstens og den nyere kompositionsmusiks forhold til værkbegrebet. Musik er her både et "værk" i traditionelt forstand og en handling. Og det er det spændingsforhold som jeg har foldet ud blandt andet ved at tale om udsigelse og performativitet. Man kan læse mere om det projekt i min bog "Musik som værk og handling", Aarhus Universitetsforlag, 2016. 

 

Vis alle (30) »

Vis alle (52) »

ID: 1615