Dorthe Jørgensen

ph.d., dr.phil. & dr.theol., Professor MSO

Dorthe Jørgensen

Profil

Please do not use my university email for contact, unless you are a student or an employee at Aarhus University. Please use this email: dorthejorgensen10@gmail.com

 

For more information in English, including publications in English, please visit: https://idedj7.wixsite.com/dorthejoergensen

Følg Dorthe Jørgensen på Facebook: https://www.facebook.com/idedj 

 

Ny bog 30. juni 2017:

HVORFOR ER VI SÅ FANTASIFORSKRÆKKEDE?

Om reformationen og æstetikken

Forlaget Eksistensen, 2017, 70 sider. Læs forlagets pressemeddelelse her.

 

Søren Rosenberg Pedersen, "Det kræver fantasi at være troende", interview med Dorthe Jørgensen i Kristeligt Dagblad den 19. oktober 2017, se her.

 

Kort introduktion ved forfatteren selv, se Dorthe Jørgensen, "Reformationen og æstetikken: Hvorfor er vi så fantasiforskrækkede?", kristendom.dk den 19. september 2017, her.

 

* * *

 

Dorthe Jørgensen modtog d. 18. november 2016 Dansk Forfatterforenings faglitterære pris

 

Prisen gives til forfattere, der formidler et kompliceret materiale for et bredt publikum. I forbindelse med tildelingen af prisen udtalte Forfatterforeningen bl.a.:

 

"Dorthe Jørgensen er forfatter, filosof, idéhistoriker, litteraturhistoriker og teolog, dr.phil. & dr.theol. Hun modtager prisen for sit imponerende og banebrydende forfatterskab, hvori hun på overbevisende måde formidler et metafysisk erkendelsesgrundlag. Der bliver bl.a. dermed rum til at opfatte intuitiv viden som et gyldigt erkendelsesredskab, hvilket er et centralt brud med den rationalistiske tradition. Dorthe Jørgensen forstår at undersøge og beskrive det forunderlige i hverdagen, og dette nærvær er vigtigt i alle livets sammenhænge."

 

Se Jørgen Carlsens motivationstale holdt i forbindelse med overrækkelsen af prisen her.

 

Se Bjørg Tulinius' portrætartikel "Filosof hædres for sit forfatterskab" i Kristeligt Dagblad d. 18. november 2016, Sektion 2 (Liv & Sjæl) s.10.

 

Jens Raahauges lykønskningsartikel "Tillykke til professor Dorthe Jørgensen med forfatterforeningens faglitterære pris" på folkeskolen.dk den 19. november 2016, her.

 

Dorthe Jørgensen er tidligere blevet tildelt Aarhus Universitets 50-års Jubilæumsfonds Videnskabspris for fremragende forskning, undervisning og formidling. Det var i 2003.

 

I 2014 modtog hun videnskab.dk's pris "Hædrende Omtale" for sin bog Den skønne tænkning, da den var nomineret som "Årets Danske Forskningsresultat 2014" og nåede i top tre kun overhalet af en ny kræftdiagnostisk metode.  

 

Følg Dorthe Jørgensen på facebook: www.facebook.com/idedj 

Besøg Dorthe Jørgensens personlige hjemmeside på engelsk: https://idedj7.wixsite.com/dorthejoergensen

 

UDDANNELSE OG AKADEMISKE GRADER

cand.mag., ph.d., dr.phil. et dr.theol.

1988: cand.mag. i idé- og litteraturhistorie. Afhandling: "Nær og fjern. Spor af en erfaringsontologi hos Walter Benjamin"

1995: ph.d. i idéhistorie. Afhandling: "'Aber die Wärme des Bluts ... Et studium af den romantisk-moderne dialektik imellem vilje til Form og erfaring af faktisk fragmentering. I anledning af G.W.F. Hegels fortrængning af modernitetserfaringen".

2006: dr.phil. i filosofi og idéhistorie. Disputats: "Skønhedens metamorfose. De æstetiske idéers historie" + "Historien som værk. Værkets historie".

2014: dr.theol. i systematisk teologi. Disputats: "Den skønne tænkning. Veje til erfaringsmetafysik. Religionsfilosofisk udmøntet".

 

FORSKNINGSPRODUKTION, UNDERVISNING OG FORMIDLING 

Har udgivet 18 bøger og 153 artikler mm. samt holdt 290 inviterede keynotes, gæsteforelæsninger og taler.

Har i 26 år undervist på alle niveauer (BA, KA, ph.d.) i mange forskellige discipliner og kurser inden for de under rubrikken "Forskningsprofil" angivne områder (se nedenfor). Har herunder siden 1995 opbygget disciplinen "De æstetiske ideers historie" (BA) og i forlængelse heraf udbudt talrige forskelligartede kurser på KA- og ph.d.-niveau, naturligvis bl.a. i filosofisk og teologisk æstetik.

 

FORSKNINGSPROFIL

Idéhistorie:

- de æstetiske ideers historie; de religiøse ideers historie; de filosofiske ideers historie; de sociale ideers historie; de pædagogiske ideers historie; de politiske ideers historie

- historiefilosofi og idéhistoriografi; idéhistorisk metode; idéhistories egen historie, herunder som dansk forskningstradition; forholdet mellem filosofi og idéhistorie

- den filosofiske og idéhistoriske tænkemådes samfundsmæssige betydning (for forskellige kulturelle områder og for forståelsen af kultur og samfund som helheder) samt vigtigheden af dansk som forskningssprog 

 

Filosofi:

- teoretisk filosofi (metafysik, metafysikkritik, erfaringsmetafysik; nyere og ældre erkendelses- og erfaringsteori, herunder filosofisk æstetik; skønhedsfilosofi, inkl. det sublime, det hæslige mv.; teorier om sansning, forestilling og tænkning, herunder viden/visdom og skøn tænkning – fra antikken til i dag)

- kulturfilosofi (historiefilosofi; teorier om kunst, litteratur, musik mv.; filosofisk pædagogik, dannelsesfilosofi og socialfilosofi; videnskabsfilosofi, herunder videnskabsæstetik; teorier om filosofisk fremstilling, inkl. essayets filosofi; æstetikkens, fænomenologiens og erfaringsmetafysikkens praktisk-politiske implikationer)

- filosofihistorie (klassisk tysk filosofi [Baumgarten, Kant, Hegel, Schlegel, idealisme, tidlig romantik]; fænomenologi og hermeneutik [Heidegger, Gadamer, Vattimo, Chrétien]; kritisk teori [Benjamin, Adorno, Habermas]; teorier om kunst og skønhed fra antikken til i dag; ældre såvel som nyere teorier om [forholdet mellem] idé og fænomen)

 

Teologi:

- systematisk teologi (religionsfilosofi; forholdet mellem filosofi og teologi; teologisk æstetik og æstetisk teologi; poetisk teologi, narrativ teologi og erfaringsteologi; den fornemmende erfarings, imaginationens og den skønne tænknings teologiske betydning)

- praktisk teologi (religionsæstetik, herunder forholdet mellem kunst og kristendom; æstetikkens, fænomenologiens og erfaringsmetafysikkens praktisk-teologiske implikationer [f.eks. homiletisk]) 

 

* * *

 

PORTRÆT

Stort portræt i Århus Stiftstidende med titlen "En kvinde af mange ord og endnu flere tanker". Teksten er skrevet af Kirsten Thorndal og trykt i Århus Stifttidende den 29. december 2015 s. 10-11.

Portrættet er tilgængeligt her. Det er skrevet i anledning af udgivelsen af bogen Nærvær og eftertanke.

 

FORRIGE BOGUDGIVELSE

Dorthe Jørgensen: Nærvær og eftertanke: Mit pædagogiske laboratorium. Forlaget Wunderbuch 2015, 360 sider, 298 kr.

Se særdeles fin anmeldelse med titlen "En reflekteret eftertanke" - skrevet af Johnny F. Lindholm og publiceret på litteratursiden.dk den 4. februar 2016.

Se også "Buket af læseranmeldelser af 'Nærvær og eftertanke'" på www.facebook.com/idedj

Se endvidere omtale af bogens indhold på forlaget-wunderbuch.dk. Se også følgende interviews i anledning af bogens udgivelse:

"Vi er skabt til også at tænke", Socialrådgiveren nr. 14, 2015, s. 2, se her.

"Alt skal måles, tælles og vejes ...", red. Anne Bech-Danielsen, Politiken 9. november 2015, forsiden af Kultursektionen.

"Vi er skabt til at efterligne", red. Søren Rosenberg Pedersen, Weekendavisen 14. august 2015, sektionen "Ideer" s. 12.

 

SENESTE ARTIKLER PÅ DANSK

Dorthe Jørgensen, "Det gode liv", juni 2017, læs her.

Dorthe Jørgensen: "Filosofi ved en skillevej", i: At lære filosofi. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen, red. P. Jepsen, Wunderbuch 2016.

Dorthe Jørgensen: "Kald", i: Kald, kunst og Karnov - aspekter af den lutherske reformatisons virkningshistorie, red. P. Götke, Præsteforeningen 2016. 

Dorthe Jørgensen: "Æstetisk læring", i: Kirken Underviser, nummer 4/2015, s. 4 (3 sider), se her.

Dorthe Jørgensen, "La bella vita", i: 00197 Roma, red. H. Roer, Edizioni Quasar, s. 15-20. Teksten er skrevet på baggrund af et 5 måneder langt ophold i Rom i 2005-2006. Antologien rummer bidrag af kunstnere og akademikere, der i årenes løb har været på ophold på Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom. Den er udgivet i forbindelse med en udstilling med samme titel på Sophienholm i Lyngby (21/11 2015-10/1 2016).

 

SENESTE ARTIKLER PÅ ENGELSK

Dorthe Jørgensen, "The Philosophy of Imagination." In Handbook of Imagination and Culture. Eds. T. Zittoun and V. Glaveanu. Oxford University Press, 2017, pp. 19-45.

Dorthe Jørgensen, "The Dialogue of Experience." In Trópos. Rivista di ermeneutica e critica filosofia. Ed. Gaetano Chiurazzi. Anno IX, Numero 1, 2016, pp. 45-62.

Dorthe Jørgensen, "Experience, Metaphysics and Immanent Transcendence." In Truth and Experience: Between Phenomenology and Hermeneutics. Eds. D. Jørgensen, G. Chiurazzi, and S. Tinning. Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 10-29.

Dorthe Jørgensen, "Philosophy at a Crossroads." In Philosophy Today, 59/4 (Fall 2015), pp. 611-625, https://pdcnet.org/philtoday/onlinefirst, October 13 2015.

Dorthe Jørgensen, "Sensoriness and Transcendence: On the Aesthetic Possibility of Experiencing Divinity." In Transcendence and Sensoriness: Perceptions, Revelation, and the Arts. Eds. S.A. Christoffersen et al. Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, pp. 63-85.

 

"DEN SKØNNE TÆNKNING" HÆDRET

Dorthe Jørgensens disputats Den skønne tænkning: Veje til erfaringsmetafysik. Religionsfilosofisk udmøntet (Aarhus Univeritetsforlag 2014) blev den 12. december 2014 tildelt prisen "Hædrende omtale". 

Den skønne tænkning var blandt de 10 nominerede i videnskab.dk's afstemning om årets danske forskningsresultat. Læserne stemte bogen i top tre og belønnede den således med prisen "Hædrende omtale".

De 10 nominerede resultater var valgt ud blandt 48 flotte forskningsresultater, som universiteter, læsere og journalister havde indstillet. Feltet var domineret af sundheds- og naturvidenskab, men med Dorthe Jørgensens forskning kom innovativ klassisk humaniora og teologi helt op i top tre. 

Se mere på videnskab.dk, bl.a. i artiklerne "Skøn tænkning kan gøre verden bedre" og "Kollegaer: Skønhedsforskers arbejde er imponerende".

Se også beskrivelse af bogen i "Publikationer" og i "CV" her på siden samt på Dorthe Jørgensens facebooksider.

 

Vis alle (186) »

Vis alle (314) »

ID: 4732