DPU

Elina Maslo

Lektor

Elina Maslo
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

Forskningsinteresser

sprog, læring og pædagogik

muligheder for sprog og læring (affordances)

læringsprocesser, formelle og uformelle

sproglæringsprocesser, formelle og uformelle

samspil mellem formelle og uformelle læringssituationer

livslang læring af sprog

dansk som andet- og fremmedsprog

flersprogethed som ressource

funktionel flersproget undervisning 

andetsprogspædagogik

fremmedsprogspædagogik

sproglig og læringsmæssig diversitet

transformative læringsrum

sprog og læring på arbejde

kreativitet i forskning, refleksivitet

forskning i identitet og subjektivitet

 

Forskningsenheden DANSK SOM ANDETSPROG, INTERKULTUREL HISTORIE- OG (FAG)DIDAKTIK

 

Undervisning

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Master i dansk som andetsprog

Moduler: Andetsprogspædagogik, Sprogtilegnelse, Andetsprogslæring og flersprogethed

Vejleder på opgaver i disse moduler, samt Masterprojekter.

Master i fremmedsprogspædagogik.

 

BLOG:

DSA VIDEN (siden hvor viden om dansk som andetsprog bliver delt med alle interesserede): https://dsaviden.wordpress.com

 

Vis alle (41) »

Vis alle (83) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 24506