Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans-Peter Degn

Studielektor

Se relationer på Aarhus Universitet

Centerleder v. Center for Kulturevaluering, der gennemfører analyse- og evalueringsopgaver i samarbejde med eksterne parter. I centret bygger vi videre på erfaringer med anvendt forskning, herunder vores erfaringer fra evalueringen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Læs mere om centret: http://cc.au.dk/forskning/forskningscentre/center-for-kulturevaluering/evalueringer/

Læs mere om evalueringen af Aarhus 2017 http://projects.au.dk/aarhus2017/

 

 

Angående arbejdsmiljøarbejde:
Jeg er pr. 1/3 2018 fratrådt som næstformand i HAMU (HovedArbejdsMiljøUdvalget v. Aarhus Universitet).
Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser kan du kontakte Iben Skrydstrup Vejen (AU HRs kontaktperson for HAMU) på mail: isvejen@au.dk

Jeg er pr. 1/3 2018 fratrådt som næstformand i FAMU (FakultetsArbejdsMiljøUdvalget ved Arts). 

Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser kan du kontakte Martin Keis Kristensen (AU HRs kontaktperson for FAMU-Arts) på mail: mkk@au.dk

Jeg er pr. 1/3 2018 fratrådt som næstformand i LAMU (LokalArbejdsMiljøUdvalg ved Institut for Kommunikation og Kultur).

Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser kan du kontakte din lokale arbejdsmiljørepræsentant. For nærmere information, se http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljoeorganisationen/150218_ARTS_-_Arbejdsmiljoeorganisation._Struktur__pr._1._marts_2018_FORELOEBIG..pdf

 

 

Åben vejledning i kvantitativ mediebrugsanalyse mv.:

Der er IKKE længere mulighed for åben vejledning i de forskellige mediebrugsundersøgelser mv., ud over den vejledning der i forvejen er knyttet til undervisningen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse.
For øvrig vejledning henvises til din underviser, specialevejleder eller tilsvarende.

Har du tekniske problemer, mangler du login eller lignende, skal du henvende dig til supporten for Kvantitativ Mediebrugsanalyse på denne mail-adresse: kvant@au.dk

 

Alle øvrige studenterhenvendelser foregår på mail (hpd@cc.au.dk)
Profil

 

Primære arbejdsområder: 

- Evaluering
- Kultur, publikum, borgere og samfund
- Undersøgelsesdesign
- Mixed methods
- Kvantitative metoder - fx spørgeskemaer og indholdsanalyse
- Kvantitativ analyse og statistik
- Mediebrugsanalyse og målgruppeanalyseTematiske interesseområder:

- Kultur
- Kommunikation
- It og læring
- Medier, borgere og samfund

... og i nogen grad også...
- Medieøkonomi
- Mediejura
- Mediepolitik
- Politisk kommunikation
- ForandringskommunikationSystemisk Proceskonsulent (Rambøll/ATTRACTOR)

Certificeret Projektleder (PRINCE2® Practitioner)

 

Vis alle (55) »

Vis alle (4) »

Vis alle (44) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 11662986